ΧΡΗΜΑΤΟΣΣΥΛΕΚΤΗΣ-ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ-ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ